Veterinær

rune.mikalsen@anicura.no

76 11 14 50

Utdanning

Cert SAS kirurgi

Spesialfelt

Rune har videreutdanning innen kirurgi og jobber hovedsakelig med våre kirurgiske pasienter. Rune sitt spesialfelt er ortopedi.