Rotfylling

Rotfylling gjøres på tenner som er skadet, som regel på hjørnetenner og jeksler.

Hvis en tann er brukket slik at pulpa (tannens indre) ligger blottet, forårsaker dette ikke bare store smerter for hunden eller katten, det er også en stor risiko for at bakterier infiserer tann og tannrot. Tannfrakturer behandles ved at tannen fjernes eller at den rotfylles. De små framtennene blir ofte trukket, mens de store hjørnetennene og jekslene kan rotfylles. Ved en rotfylling erstattes den skadede pulpaen med en komposittfylling. Tenner som er rotfylte må følges opp årlig da det kan oppstå problemer med rotspissabscesser. Tenk på at dyret ikke kan si i fra om det har tannverk!