Det er en god idé å lære hunden å sitte på kommando. Det kan være nyttig om man skal krysse en vei eller hilse på folk på gåturen. Det er også en veldig god øvelse for alminnelig hverdagskontroll. Du kan raskt lære en valp eller en voksen hund å sitte, men tiden på hvor lenge den skal bli sittende må økes langsomt.

Den eneste riktige måten å trene på, er ved bruk av positiv forsterkning. Det betyr at vi belønner den adferden vi gjerne vil se mer av med leker eller godbiter, og ignorerer den adferden som vi ikke ønsker.

Start alltid med innlæring av en øvelse i et rolig miljø uten forstyrrelser. Tren i korte sekvenser, jo yngre valpen er, jo kortere tid kan den holde fokus. Du trenger masse godbiter og rikelig med tålmodighet.

Vis hunden at du har en godbit i hånden. Lukk hånden, så hunden ikke kan ta godbiten, og hold den i hånden ca. 30 cm over hundens hode, utenfor rekkevidde. Prøver hunden å hoppe opp og ta godbiten, skal du ignorere det. I samme sekund som hunden setter seg ned, roser du med positiv stemme, senker hånden og lar hunden få godbiten.

Gjenta øvelsen flere ganger og ros og belønn hunden hver gang den setter seg. Slutt når det går som aller best, og gi hunden en pause. Om valpen mister fokus, tenk på om det kan være noe i miljøet som gjør øvelsen vanskelig eller om belønningen ikke er god nok.

Når hunden sitter på ditt håndtegn 9 av 10 ganger, er det på tide å legge til en verbal kommando. Det vanlige vil være i si «sitt». Akkurat i det hunden setter seg, sier du «sitt» og belønner hunden. Med tid og gjentakelse vil valpen koble sammen den verbale kommandoen og håndtegnet. Når du har gjort det en del ganger, kan du begynne å si «sitt» før hunden har satt seg og eventuelt utfase håndtegnet. Når du er ferdig med øvelsen, bør du gi hunden  en «fri-kommando». Da lærer den når den er fri og når den er under kommando. Hjelp hunden din med å forstå hva «fri» betyr ved å bevege deg vekk fra deg og la den reise seg.

Tid og avstand

Når hunden er sikker i sitt og hører på verbal kommando, er det på tide å jobbe med at hunden sitter i lengre tid og med lengre avstand til deg. Start med å øke tiden. Gi hunden 3-5 godbiter for å sitte før du sier «fri». Øk tiden mellom hver godbit. Når hunden kan sitte i 20-30 sekunder, kan du begynne å jobbe med avstand.

Start tett ved hunden og gå et halvt skritt fra den. Gå straks tilbake og belønn. Beveg deg i forskjellige retninger og gå alltid tilbake og belønn hunden. Hvis hunden reiser seg, går du tilbake til den, starter forfra og gjør det litt lettere neste gang. Husk å gradvis øke vanskelighetsgraden så du tilslutt kan gå langt vekk fra hunden mens den blir sittende.