Julie Biti Teigmo
Veterinær

Julie Biti Teigmo

Julie holder på med en masterutdanning innenfor kirurgi ved Universitetet i København.
Veterinær
Julie Biti Teigmo
Julie holder på med en masterutdanning innenfor kirurgi ved Universitetet i København.

Spesialitet

  • Kirurgi, ortopedi og bløtvev

Utdanning

  • Norges Veterinærhøyskole 2018
  • European Certificate in Companion Animal Surgery

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.