Obs – ny adresse

Vi har flyttet inn i nye, flotte lokaler og blitt dyrehospital med utvidet tilbud. Adressen er Kallerudlia 6 2816 Gjøvik. Velkommen!

Henvisning til AniCura Gjøvik Dyrehospital

ACG er et nytt og moderne dyrehospital som flyttet inn i nye lokaler i 2024. Vi tar imot henvisninger fra hele Østlandet. I tillegg har vi dedikerte ansatte og eget område for katt, samt luftegård for hunder under oppstalling. Vi har vaktsamarbeid med andre klinikker i Mjøsregionen. Våre ansatte har lang erfaring og flere års etterutdanning innen mange fagområder. For henvisning, ta kontakt med oss via epost gjovik@anicura.no eller telefon 61 13 73 33.

 

Du kan blant annet henvise til oss for:

 • Ortopedisk kirurgi, f.eks. frakturer, TPLO, patellaluksasjoner mm. 
 • Bløtvevskirurgi 
 • Halthetsutredning 
 • BOAS- klassifisering og kirurgi 
 • Indremedisinsk utredning 
 • Onkologi - utredning og cellegiftbehandling 
 • Odontologi - rotfylling og korrigering ev bittfeil. 
 • Oftalmologi 
 • Anestesi og smertelindring 
 • Kardiologi 
 • CT 

Hvordan sende henvisning: 

Henvisninger sendes på epost til gjovik@anicura.no.

Om du ønsker å prate med oss først kan du ringe 61137333 og trykke 3 for henvisende veterinær. Henvisningstelefonen for veterinærer er bemannet under vanlig åpningstid.

Informasjon om henvisning

Se PDF-filen «Henvisning - Informasjon om henvisning til AniCura Gjøvik - SR 240508» for ytterligere informasjon om henvisning.

Hva skal med i en henvisning?

Det er viktig at følgende informasjon sendes med:

 • Kontaktinformasjon til eier
 • En oppsummerende epikrise og hva du henviser for
 • Relevant sykehistorie/journal og øvrige opplysninger om dyret (f.eks. info om annen sykdom/medisinering)
 • Relevante røntgenbilder (i DICOM-format) og evt tidligere røntgen/CT/MR-rapporter
 • Originale relevante prøvesvar

Henvisning for en konkret undersøkelse?

I de tilfellene du som henviser har et ønske om en konkret undersøkelse, f.eks. en CT eller en BAL, vil vi utføre ønskede undersøkelser og så sende svaret på disse til deg. Du som henvisende kommer i så fall ta den videre oppfølgingen av pasienten og disse prøvene selv. 

Om det egentlig er slik at du ønsker å henvise for videre utredning og at vi skal ta over helheten i pasienten er det viktig at dette fremgår. Er vi i tvil om hva du ønsker vil vi kontakte dere i forkant av timeoppsett for å avklare dette. 

Konsultasjon før operasjon og utredning av pasienter

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å ha alle kirurgipasienter inn til en konsultasjon i forkant av en eventuell operasjon. Dette gjør vi for å få verifisert diagnosen, snakket ordentlig med eier før et inngrep og gitt et prisestimat. 

Når det gjelder indremedisinpasienter etterstreber vi å utrede pasienten i så stor grad som mulig den dagen de har time. Det er allikevel ikke alltid dette lar seg gjøre, og vi må dele opp utredningen over flere besøk.

Henvisningsetikette

Det kan til tider være en balansegang hvor mye vi skal gjøre med pasientene som blir henvist. Jo tydeligere du som henvisende veterinær er på dine ønsker, jo enklere er det for oss å anpasse vår oppfølging av pasienten. Dette gjelder både videre oppfølging for henvist problematikk, og eventuelle andre sykdommer pasienten måtte ha. 

Uansett hva vi ender med å utføre, kan du som henvisende føle deg trygg på at vi aldri snakker nedsettende om kollegaer til dyreeierne og alltid fokuserer på viktigheten av samarbeidet mellom oss og deg som henviser. 

Henvisning for CT

Dersom du som henvisende veterinær selv skal følge opp en pasient, kan du gjøre en henvisning direkte for ønsket CT-undersøkelse hos oss. 

Henvisningsskjema CT

Dette gjør du enklest og best ved å fylle inn PDF-skjema "Henvisningsskjema CT ekstern veterinær - AniCura Gjøvik", lagre utfylt PDF og maile denne filen tilbake til oss på gjovik@anicura.no.

Legg ved kontaktdetaljer til eier i eposten, sammen med evt relevant journal/epikrise. 

Informasjon om henvisning CT

For ytterligere info se PDF-filen «Henvisning - Informasjon om henvisning CT AniCura Gjøvik».

 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.