Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Hygienerutiner

Hos AniCura driver vi aktivt arbeid med hygiene innen behandling og smittevern og har egne hygienegrupper som jobber kontinuerlig for å opprettholde gode rutiner. For deg som dyreeier innebærer dette at du kan bli bedt om å benytte deg av skoovertrekk ved ditt besøk samt at du bør allerede ved bookingen eller ved ankomst informere om det fins mistanke om at ditt dyr har en smittsom sykdom (for eksempel hoste, feber, brekninger/oppkast, diarre eller kløe). Det er også viktig at du informerer oss om ditt dyr er bærer av antibiotikaressistente bakterier som for eksempel MRSA. På denne måten hjelper du oss å unngå at smitten kan videreføres til andre dyr eller mennesker.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.