Obs – ny adresse

Vi har flyttet inn i nye, flotte lokaler og blitt dyrehospital med utvidet tilbud. Adressen er Kallerudlia 6 2816 Gjøvik. Velkommen!

Hos AniCura driver vi aktivt arbeid med hygiene innen behandling og smittevern og har egne hygienegrupper som jobber kontinuerlig for å opprettholde gode rutiner. For deg som dyreeier innebærer dette at du kan bli bedt om å benytte deg av skoovertrekk ved ditt besøk samt at du bør allerede ved bookingen eller ved ankomst informere om det fins mistanke om at ditt dyr har en smittsom sykdom (for eksempel hoste, feber, brekninger/oppkast, diarre eller kløe). Det er også viktig at du informerer oss om ditt dyr er bærer av antibiotikaressistente bakterier som for eksempel MRSA. På denne måten hjelper du oss å unngå at smitten kan videreføres til andre dyr eller mennesker.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.