Bakteriologi

Vi legger vekt på å benytte sikre og raske analysemetoder. Hurtige bakteriologiske undersøkelser bidrar til en mer rasjonell og effektiv antibiotikabehandling.

I bakteriell diagnostikk benytter vi  både tradisjonell dyrkning, og molekylære bioteknologiske teknikker (PCR). Identifisering utføres ved hjelp av det automatiserte identifikasjonssystem Maldi-Tof MS. Vitek 2 sørger for sikker resistensbestemmelse. I noen tilfeller utføres manuell resistensbestemmelse ved hjelp av lappediffusjonsteknikk. 

Vi legger vekt på å benytte sikre og raske analysemetoder. En rask og sikker identifisering og resistenstesting reduserer bruken av bredspektret antibiotika, og det totale forbruket av antibiotika reduseres.

Maldi-Tof MS

Bruk av massespektrometri har medført store endringer i bakteriologisk og mykologisk diagnostikk. Innen få minutter identifiseres mikrobens unike proteinspekter. Dette benyttes for sikker identifikasjon av mikroben.

Prøven dyrkes på vekstmedia over natt. Deler av en bakteriekultur slemmes opp på en glassplate. Prøven settes i massespektrometeret, og en identifikasjon foreligger etter ca 15 minutter.

For mer informasjon:  http://www.biomerieux-nordic.com/veterinary/vitekr-ms

Vitek 2

Vi benytter Vitek 2 i hovedsak til resistenstesting, men den kan også brukes til identifisering av bakterier. Ved mistanke om multiresistente bakterier, der en ytterligere verifisering er nødvendig, benyttes PCR.

For mer informasjon: http://www.biomerieux-industry.com/biopharma/vitek-2-compact

Prøvemateriale

Laboratoriet tar imot dyrkningsprøver fra de fleste lokalisasjoner, unntatt avføringsprøver. Laboratoriet har dessverre ikke en validert metode for dyrkning og resistensbestemmelse av avføringsprøver (inklusive rektalsvabre). 

Laboratoriet kan imidlertid tilby identifisering av følgende bakterier ved PCR: Salmonella og Clostridium (toksiner)

Transportmedium

Ved innsendelse av prøver foretrekker vi at prøven tas med en ESwaber. ESwaber er et væskebasert transportmedium. For urinprøver skal prøven sendes uten tilsetning.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.