Våre analyser

Vårt laboratorium utfører et vidt spekter av analyser. Ring oss gjerne for diskusjon av prøvesvar eller kasus.

PCR- analyser 

Implementering av molekylære metoder i klinisk diagnostisk har revolusjonert laboratoriearbeidet. Ved AniCura diagnostisk laboratorium benytter vi polymerase kjedereaksjon (PCR) for påvisning av agens, da dette er en svært sensitiv metode som har stort målområde og er rask. 

Se våre PCR-profiler og les mer om PCR her.

Bakteriologi

Vi legger vekt på å benytte sikre og raske analysemetoder. Hurtige bakteriologiske undersøkelser bidrar til en mer rasjonell og effektiv antibiotikabehandling.

Bakteriologiske undersøkelser hos oss

Biokjemi og hematologi

AniCura diagnostisk laboratorium tilbyr en rekke analyser innen biokjemi og hematologi.

Histologi

Vi tilbyr videreforsendelse av histologiske prøver til Veterinary Pathology Group (VPG).

Parasittologi

Ved AniCura diagnostisk laboratorium benytter vi to ulike metoder for screening av parasitter, flotasjon og sedimentering. I tillegg kan vi tilby dyrking av larver ved Baermann-teknikk. Se våre undersøkelser.

Hormonanalyse

Her kan du lese om AniCura Diagnostisk Laboratoriums tilgjengelige hormonanalyser.

Urinanalyser

Ved AniCura diagnostisk laboratorium tilbyr vi drugtest i urin, urin protein/kreatinin ratio og urinsteinsanalyse.

 

Har denne artikkelen hjulpet deg?

Velg det som passer din situasjon eller skriv selv. Vi setter stor pris på tilbakemeldingen din.

Takk skal du ha!

Det setter vi stor pris på

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.