AniCura setter fokus på seniorer

Bestill en utvidet seniorundersøkelse i mars på alle våre klinikker. Les mer

Parasittologi

Ved AniCura diagnostisk laboratorium benytter vi to ulike metoder for screening av parasitter, flotasjon og sedimentering. I tillegg kan vi tilby dyrking av larver ved Baermann-teknikk.

Screening

For å få et godt resultat av en parasittundersøkelse, er det viktig at prøvetaking og den videre behandlingen av prøven utføres korrekt.
Parasitter skilles ut intermitterende i avføringen. Det anbefales derfor å samle avføringsprøver fra 3 ulike dager. Vi ønsker separate glass uten tilsetning for dag 1, 2 og 3, samt et samleglass med fikseringsløsningen EcoFix der man tilfører avføring fra både dag 1+2+3. Alle prøveglassene kan sendes samlet til laboratoriet på dag 3. Prøvene oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. I motsetning til avføringsprøver som skal til PCR, må materiale til screening-undersøkelse ikke fryses. Det samme gjelder for materiale til Baermann-undersøkelse.

Vi har ferdige prøvetakingssett som inneholder de nødvendige prøveglassene, samt en veiledning til eier angående prøvetaking.

 

Baermann-teknikk:

Dersom man mistenker lungeorm eller fransk hjerteorm, er det hensiktsmessig å utføre en Baermann-analyse. 

Prøven samles direkte fra rektum. Når det ikke er mulig, samles prøven opp umiddelbart etter at den treffer bakken. Ta kun den øverste delen av avføringen som ikke har vært i kontakt med jorden.

Det skal samles avføring fra 3 dager i ett prøveglass uten tilsetning (hvit kork), som fylles med 5-10 gram avføring. (Fyll mellom minimum- og maksimummerket på prøveglasset).

Prøven skal oppbevares i kjøleskap og undersøkes så hurtig som mulig etter oppsamling (innen 4 dager).

Husk at dersom ordinær parasittundersøkelse også skal utføres, kommer glasset til Baermann-undersøkelsen i tillegg til disse.

Testsett til oppsamling av feces kan bestilles i vårt bestillingsskjema på vår hjemmeside.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.