PCR-analyser

Implementering av molekylære metoder i klinisk diagnostisk har revolusjonert laboratoriearbeidet. Ved AniCura diagnostisk laboratorium benytter vi polymerase kjedereaksjon (PCR) for påvisning av agens, da dette er en svært sensitiv metode som har stort målområde og er rask.

Etter at DNA og/eller RNA er isolert fra prøvematerialet benyttes PCR for å amplifisere DNA. PCR er en syklisk prosess hvor reaksjonsblandingen varmes opp til 95 ⁰C, kjøles ned til mellom 40 ⁰C og 70 ⁰C før det igjen varmes opptil en temperatur hvor enzymet polymerase kan arbeide.

Ved AniCura diagnostisk laboratorium benytter vi BioRad CFX96 maskiner og real time PCR med sekvensspesifikke fluoriserende prober (Taq man prober). Denne metoden måler økningen av DNA ved at probene avgir UV-lys av en bestemt bølgelengde. Probene er spesifikke for DNAet til det bestemte agenset det er ønskelig å analysere for. Når DNA amplifiseres øker det fluoriserende signalet proporsjonalt med økningen av DNA.

Vi analyserer PCR på diverse profiler med forskjellige agens for både hund og katt. Prøvematerialet kan være både fæces og E-svaber fra luftveiene.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.