PCR-profiler hund

PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler hund:

 

Diaréprofil:

 • Giardia assemblage AB, C og D
 • Cryptosporidium spp 
 • Canine Parvovirus 2
 • Clostridium perfringens toksiner 
 • Salmonella spp/typhimurium
 • Canine enterisk coronavirus

Prøvemateriale: Avføringen fra 3 etterfølgende dager samles og overføres daglig til beholderen med S.T.A.R-buffer; cirka 1 spatelmengde per dag. Bruk eget prøvetakningssett

 

Luftveisprofil:

 • Canine Adenovirus type 1 og type 2
 • Canine Herpesvirus 
 • Canine Parainfluensavirus
 • Canine Influensavirus 
 • Canine Respiratorisk Coronavirus
 • Bordetella bronchiseptica

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.