PCR-profiler katt

PCR er en metode for oppformering (amplifisering) av små mengder DNA.

 

PCR-profiler katt

 

 • Diaréprofil:
 • Giardia 
 • Tritrichomonas foetus
 • Cryptosporidium felis 
 • Salmonella spp
 • Clostridium perfringens toksiner
 • Panleukopeniavirus
 • Feline Enterisk coronavirus 

Prøvemateriale:  Avføringen fra 3 etterfølgende dager samles og overføres daglig til beholderen med S.T.A.R-buffer; cirka 1 spatelmengde per dag. Bruk eget prøvetakningssett. 

 

 • Luftveisprofil:
 • Chlamydophila felis
 • Feline Calicivirus
 • Feline Herpesvirus 
 • Mycoplasma felis
 • Influensavirus
 • Bordetella 

Prøvemateriale: 3 stk E-svaber fra munnhule, svelg og nese

 

 • Øyeprofil:
 • Chlamydia felis
 • Mycoplasma felis
 • Feline Herpesvirus 

Prøvemateriale: E-svaber fra konjuktiva og/eller cornea

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.