Histologi

Laboratoriet tilbyr videreforsendelse av histologiske prøver til Veterinary Pathology Group (VPG).

Histologiprøvene sendes til VPG samme dag som vi mottar dem, og svaret vil vanligvis foreligge etter 8-10 arbeidsdager.

Skjemaet for innsending av histologiske prøver ligger tilgjengelig i Sanimalis (VPG Histopathologi (Jeløy)-2) eller her.

Skjemaet må fylles ut på engelsk, og sendes sammen med histologiprøven. "Histologisk undersøkelse" bestilles i Laborder.

Husk å merke prøven med entydig pasientidentifikasjon. 

Kontakt laboratoriet dersom du ønsker mer informasjon eller hjelp til å komme i gang.

 

 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.