Heidi Tetlie Solheim

Heidi Tetlie Solheim

Molekylærbiolog
Heidi Tetlie Solheim
Molekylærbiolog

Spesialitet

  • Heidi sitt spesialfelt er molekylærbiologi og enterobakterier.

Utdanning

  • Heidi er utdannet siv.ing. kjemi, retning bioteknologi ved NTNU, 2002. Hun har også tatt videre kurs ved Norges Veterinærhøgskole i 2008-09. Hun jobbet ved institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi ved Norges veterinærhøgskole fra 2004-2006. Ved avdeling for Dyrehelse, seksjon for Bakteriologi ved Veterinærinstituttet i Oslo fra 2006-2015. Og ved avdeling for Bakteriologi/Molekylærbiologi ved Folkehelseinstituttet fra 2015-2020.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.