Henvinsing

Ved AniCura Hønefoss Dyrehospital arbeider veterinærer som har god kompetanse innen flere fagfelt, og som gjerne hjelper kollegaer videre. Vi tar imot henvisninger både fra lokalområdet og fra kolleger/klinikker i et større omland. Om du ønsker å henvise en pasient til oss, finner du informasjonen du trenger her.

Medisinske utredninger og kirurgi

Vi tar imot pasienter henvist for indremedinsk utredning og kirurgi, bløtvev- og ortopedisk kirurgi (inkl. plastisk kirurgi, brudd, korsbånd og patella-kirurgi) - både akutt og til planlagt utredning.

Vi har spesiell fokus på:

  • hudutredning
  • ultralyd (inkl. hjerte eccocardiografi)
  • tannbehandling (ekstraksjoner/rotfylling)
  • endoskopi (inkl. rhino-/broncho-/gastroskopi)
  • kikkhull-kirurgi (inkl. laparoskopi/artroskopi)
  • halthetsutredning/ortopedi
  • akupunktur/komplementær medisin
  • rehabilitering

Komplementær veterinærmedisin

Vi har stort fokus på komplementær medisin og veterinær som er IVAS-sertifisert innen akupunktur samt veterinær med etterutdanning i rehabilitering (ESAVS).

Vi har mulighet til bl.a. å legge opp behandlings- og treningsprogram for ortopediske pasienter som inkluderer ulike behandlingsmodaliteter. Vi har også vanntredemølle og K-laser til disposisjon.

Samarbeid med spesialister – øyne, atferd, indremedisin og tannbehandling

  • Veterinær med atferdsterapi som spesialfelt kommer til klinikken etter behov og vi har avtale med autorisert øyelyser/øyespesialist som tar imot henvisning også fra kolleger når han er på klinikken.
  • Våre egne dyrleger har god kompetanse innen indremedisin, men vi har også et samarbeid med diplomat i indremedisin Paul Mellor (BSc. (Hons), BVMS, MRCVS, CSAM, DECVIM) for vurdering av utfordrende kasus. Dette kan avtales som en tilleggstjeneste for pasienter som utredes her ved klinikken.

Samarbeid med henvisende kollega

Epikrise til henvisende kollega sendes raskest mulig etter at utredning/behandling er gjennomført. For oss er det viktig både med god dialog og at pasientene blir godt fulgt opp etterpå, og vi legger opp etterbehandlingen for pasientene slik henvisende veterinær ønsker i hvert enkelt tilfelle.

Kontakt oss

Vi er tilgjengelige både på telefon og mail, alt etter hva som passer deg best, og tar gjerne imot spørsmål om det er noe du vil diskutere.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.