Elin Kristiansen
Veterinær

Elin Kristiansen

Veterinær og daglig leder ved klinikken. Uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1996. Har hovedsakelig arbeidet med smådyr siden; både på Hønefoss og i England. Startet sammen med Stein Hønefoss Dyrehospital i 2000. Har etterutdanning og IVAS-Certificate i veterinær akupunktur (IVAS - International Veterinary Acupuncture Society) og praktisert akupunktur på dyr siden 1998. Sammen med akupunktur er kirurgi spesialfelt og har gjennom flere år fulgt etterutdanning i kirurgi både i Norge og utlandet. Elin er også involvert i forskning som omhandler katarakt hos Norsk Buhund, i samarbeid med NMBU (Norges Veterinærhøgskole). I 2017 ble artikkelen "Cataracts in the Norwegian Buhund - current prevalence and characteristics" publisert i Veterinary Opthalmology. Buhundene Rova og Jarl Elin og Steins “barn”.
Veterinær
Elin Kristiansen
Veterinær og daglig leder ved klinikken. Uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1996. Har hovedsakelig arbeidet med smådyr siden; både på Hønefoss og i England. Startet sammen med Stein Hønefoss Dyrehospital i 2000. Har etterutdanning og IVAS-Certificate i veterinær akupunktur (IVAS - International Veterinary Acupuncture Society) og praktisert akupunktur på dyr siden 1998. Sammen med akupunktur er kirurgi spesialfelt og har gjennom flere år fulgt etterutdanning i kirurgi både i Norge og utlandet. Elin er også involvert i forskning som omhandler katarakt hos Norsk Buhund, i samarbeid med NMBU (Norges Veterinærhøgskole). I 2017 ble artikkelen "Cataracts in the Norwegian Buhund - current prevalence and characteristics" publisert i Veterinary Opthalmology. Buhundene Rova og Jarl Elin og Steins “barn”.

Spesialitet

  • Akupunktur / TCVM (tradisjonell kinesisk veterinærmedisin)
  • Ortopedi / halthetsutredning
  • Kirurgi
  • Øyesykdommer

Utdanning

  • Veterinær fra Norges Veterinærhøgskole (NMBU), Oslo 1996
  • Akupunkturutdannelse IVAS (International Veterinary Acupuncture Society) 1998
  • IVAS Certificate Akupunktur
  • Ledelsesutdanning BI

Noen av Elin Kristiansens kolleger

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.