Cicilie Yttergård Jenssen
Dyrepleier - ISFMDipFN

Cicilie Yttergård Jenssen

Cicilie har lang erfaring som dyrepleier og har spesiell interesse for katter.
Dyrepleier - ISFMDipFN
Cicilie Yttergård Jenssen
Cicilie har lang erfaring som dyrepleier og har spesiell interesse for katter.

Spesialitet

  • Cicilie har via Norges veterinær høgskole videreutdanning innen anestesi og analgesi. Hun har i tillegg 2 års etterutdanning fra ISFM - Diploma in Feline Nursing.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.