Tilbud i mai hos AniCura Molde!

Spar opptil 35% på kastrering, vaksinering og ID-merking. Les mer her

Marte  Astad

Marte Astad

Dyrepleier
Marte Astad
Dyrepleier

Marte jobbet hos oss mens hun studerte, og ble uteksaminert fra NMBU Veterinærhøgskolen i 2015. Straks hun var ferdig utdannet begynte hun å jobbe hos oss fast. Hun har stor interesse for akuttmedisin og anestesi, og tok videreutdanning innen anestesi og smertelindring for dyrepleiere i 2018. En annen interesse for Marte er tenner og tannhelse, og i 2024 besto hun eksamen i etterutdanning innen tenner. Og har dermed NCert in Dentistry. Marte er ansvarlig dyrepleier ved klinikken, og har ansvaret for dyrepleier- og assistent staben vår. Hun har også ansvar for opplæring av nyansatte, bestilling av utstyr, labansvarlig og SoMe. Hun er ofte å finne på operasjonsrommet og tannrommet, hvor hun sørger for trygg anestesi under operasjoner og tannbehandlinger.

Hjemme har hun golden retriveren Otto som du også kan følge på IG(otto_mannen_golden)

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.