Marte  Astad

Marte Astad

Dyrepleier

Marte Astad

Dyrepleier

Marte jobbet hos oss mens hun studerte, og ble uteksaminert fra NMBU Veterinærhøgskolen i 2015. Straks hun var ferdig utdannet begynte hun å jobbe hos oss fast. Hun har stor interesse for akuttmedisin og anestesi, og tok videreutdanning innen anestesi og smertelindring for dyrepleiere i 2018. Marte er ansvarlig dyrepleier ved klinikken, og er ofte å finne på operasjonsrommet og tannrommet, hvor hun sørger for trygg anestesi under operasjoner og tannbehandlinger.

Hjemme har hun golden retriveren Otto som du også kan følge på IG(otto_mannen_golden)

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.