Hjerteundersøkelse Engelsk Setter

TIL EIERE AV ENGELSK SETTER, INVITASJON TIL DELTAGELSE I STUDIE:

 

ETABLERING AV REFERANSEVERDIER FOR HJERTESTØRRELSE 

 

Veterinær Liva Ihle Vatne vil, i samarbeid med kollegaer fra utlandet, fra høsten 2016 sette i gang en studie i forsøk på å etablere referanseintervaller for hjertestørrelse hos Engelsk Setter. Dette gjøres ved hjelp av ultralydundersøkelser, på AniCura Dyresykehus Oslo, i Uelandsgate 85 på Tåsen.

 

Vi ønsker å rekruttere 100-120 Engelske Settere i alderen 18 mnd til 10 år. Kun friske hunder vil inkluderes i studien. Det vil si at hunder med eksisterende bilyd på hjertet eller annen påvist relevant sykdom ikke vil kunne delta. Vi ønsker å inkludere veltrente og mindre trente hunder slik at vi kan sammenligne hjertestørrelsen utfra aktivitetsnivå.

 

Deltagelse innebærer at eierne må ta med seg hundene til overnevnte adresse for at de skal gjennomgå en standard klinisk undersøkelse og en 30 minutters ultralydundersøkelse i våken tilstand. Det kan bli behov for å klippe litt pels på hundens bryst, men undersøkelsen er ikke smertefull. Ultralydundersøkelsen skal hos noen av hundene gjentas etter minimum 12 måneder, det vil også da bli tatt en blodprøve. Undersøkelsene vil være kostnadsfrie for eier. I tilfeller der man avdekker unormale funn vil eventuell oppfølgning måtte dekkes av hundeeier, og hunden vil ekskluderes fra studien. 

 

Vi oppfordrer alle eiere av friske Engelske Settere til å melde seg. Vi ønsker å teste hypotesen om at hjertene til denne rasen er større enn hjertene til mange andre hunderaser, for å unngå over-diagnostisering av hjertesykdom. 

 Dersom du ønsker å delta: ta kontakt med liva.vatne@anicura.no 

 

VI ser fram til å høre fra dere. 

 

Mvh Liva Ihle Vatne 

Veterinær Kardiolog på AniCura Dyresykehus Oslo

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.