Charlotte  Endresen
Dyrepleiere

Charlotte Endresen

Autorisert dyrepleier
Dyrepleiere
Charlotte Endresen
Autorisert dyrepleier

Utdanning

  • Norges Veterinærhøyskole

Charlotte er en svært dyktig dyrepleier, og bidrar til kvalitetssikring av klinikkens rutiner på mange plan. Hun er opptatt av at vi alle hele tiden yter vårt beste innen pleie og omsorg – slik at pasientene har det best mulig mens de er hos oss. Hennes hovedfokus er smertebehandling og anestesi.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.