Eilen Flathus
Klinikkassistent

Eilen Flathus

Klinikkassistent

Eilen Flathus

Elien er vår blide klinikkassistent. Du treffer henne ofte på telefon når du ringer og i resepsjonen. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.