Helene Farstad
Klinikkassistenter

Helene Farstad

Kloklipper

Kontaktinformasjon

Klinikkassistenter

Helene Farstad

Kloklipper

Spesialitet

  • Kloklipp

Utdanning

  • Stend VGS dyrefag og dyrehelse

Helene er ansatt som klinikkassistent hos oss. Hun er hos oss et par dager i uken hvor hun klipper klør på våre AniPlan kunder. Helene bruker fryktfri håndtering som sin arbeidsmetode. 


Hun går på Stend Videregående skole på dyrefag og dyrehelse.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.