Øyelysing Fredag 3 Juni.

Vår faste øyelyser Elisabeth Bjørnestad kommer til Dyresykehuset Tromsø Fredag 03.06.16.

Øyelysing, som er en grundig undersøkelse av hundens øyne, gjøres som et ledd i avlsarbeidet for å diagnostisere arvelig betingede øyesykdommer hos ulike hunderaser.

Øyelysing kan kun foretas av veterinærer som har fått autorisasjon som øyelyser av Den Norske Veterinærforening. Det skjer etter en etterutdanning som går over flere år, og som avsluttes med tre eksamener. Det er innført krav om undersøkelse av øynene for mange raser. Hensikten er å kunne identifisere individer som bærer med seg arvelige øyesykdommer og ta disse ut av avlen. Flere raser har bl.a. arvelig grå stær.

Hos noen raser som er disponert for trykkstigning i øyet (glaukom, «grønn stær») foretas i tillegg undersøkelse av området for drenasje av væske fra øyet. Denne undersøkelsen kalles gonioskopi.

Øyelysning gjøres årlig på avlshunder, og flere ganger gjennom hundens liv for raser som er spesielt disponerte for arvelige sykdommer. Din raseklubb eller Norsk Kennel Klub kan informere deg om hva som gjelder for nettopp din rase.

Sykdommene vi ser etter er arvelige øyesykdommer som kan medføre alt fra nedsatt syn til tap av syn, og kanskje også smerte for dyrene. Vi ønsker å oppdage sykdomstegn tidlig, slik at disse genene ikke skal bli spredt videre i avl og til videre generasjoner. Vi kan også stagge utviklingen av noen sykdommer ved tidlig behandling, mens andre sykdommer ikke kan behandles.Undersøkelsen begynner med at pasienten får dråper i øynene som utvider pupillen. Øyelyseren bruker først et indirekte oftalmoskop for å se på netthinnen, og deretter en spaltelampe for å undersøke linse, øyelokkene og fremre deler av øyet. Hunden er våken under hele undersøkelsen. Alle funn noteres på en attest som er gyldig i ett år.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.