Obs – ny adresse

Vi har flyttet inn i nye, flotte lokaler og blitt dyrehospital med utvidet tilbud. Adressen er Kallerudlia 6 2816 Gjøvik. Velkommen!

Bruk av antibiotika

Vanligvis velger man et antibiotikum som er så smalspektret som mulig. Dette vil si at det kun har effekt på en eller noen få grupper bakterier. Disse typene av antibiotika bidrar mindre til forekomsten av antibiotikaressistente bakterier enn antibiotika med bredere spektre.

Du som dyreeier kan bidra til å motvirke antibiotikaressistens gjennom å følge veterinærens anvisninger for eksempel i forbindelse med sårbehandling, rengjøring av ører eller bruk av halskrage samt ha kontakt med veterinæren for oppfølging av effekten av en behandling med antibiotika. Som et eksempel kan du bli bedt om å avlevere en urinprøve fra din hund eller katt eller en behandling med antibiotika for urinveisinfeksjon, eller å komme på kontroll ved behandling av øre- eller hudinfeksjoner, også når det ser ut som at infeksjonen har helet. Husk at det er viktig å fullføre antibiotikakuren selv om dyret virker friskt.

I en del tilfeller (ofte grunnet resistens hos bakteriene) kan det bli nødvendig å bytte antibiotika. I så fall gjøres det en bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse for at veterinæren skal kunne avgjøre hvilken antibiotikastrategi som vil være mest hensiktsmessig.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.