Skal du reise over grensa i sommer?

Husk bendelormbehandling! Det er et krav fra Landbruks- og matdepartementet at alle hunder som skal inn til Norge må behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24-120 timer (1-5 døgn) før innførsel til Norge. Behandlingen skal utføres av veterinær, og det kreves at hunden er id-merket, har et pass og at behandlingen blir dokumentert i passet.

Ormkur (eller "Svenskepille" som har blitt et kjent begrep på Østlandet) mot Revens dvergbendelorm er en behandling som det kreves at hunder har tatt før innreise til Norge fra land hvor parasitten er utbredt.

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis)

Bendelormen er ikke skadelig for hunder eller katter, men den kan gjøre mennesker alvorlig syk. Gnagere er smittebærer av parasitten, og når hunden eller katten spiser en gnager som har bendelorm så blir de smittet. Parasitten vil utvikle seg til kjønnsmoden tilstand i dyrets tarmsystem, og det skilles ut egg i avføringen til dyret. Parasitten kan bli 2-4 mm lang, og en rev kan ha over 10.000 bendelormer i tarmen. Hver orm kan hver 10. dag legge ca 500 nye egg. Dersom mennesker får i seg egg av parasitten vil det kunne utvikle seg cystelignende svulster i ulike organer i kroppen vår (vanligvis i leveren). Ettersom disse cystene utvikler seg langsomt så vil ikke symptomene kunne oppstå før det har gått flere år. Symptomer hos mennesker vil være magesmerter, vekttap og leversvikt.

Bendelormbehandling til hund

Det er et krav fra Landbruks- og matdepartementet at alle hunder som skal inn til Norge må behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24-120 timer (1-5 døgn) før innførsel til Norge. Behandlingen skal utføres av veterinær, og det kreves at hunden er id-merket, har et pass og at behandlingen blir dokumentert i passet. Behandlingen kan utføres i Norge dersom du bare skal en kort tur ut av landet og er tilbake innen 5 døgn (120 timer), men man kan også foreta behandlingen i Sverige på vei hjem, men husk at behandlingen må tas 24 timer før man skal over grensen til Norge. Skal du være borte i over 5 dager så kan du foreta behandlingen hos veterinær i utlandet 1-5 døgn (24-120 timer) før innreise til Norge igjen. Dersom hunden innføres til Norge direkte fra Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta behøver man ikke å ha dokumentert behandling mot bendelorm, fordi disse landene ikke har påvist parasitten i sitt fauna.

28. dagers opplegg for deg som reiser ofte

Som et alternativ dersom man reiser ofte mellom Norge og land med forekomst av echinococcose kan man benytte seg av et behandlingsopplegg hvor hunden behandles minst to ganger innen 28 dager før første innreise til Norge, for så å behandles hver 28. dag. Hunden kan da reise fritt over grensen i 28 dager. Dersom man ønsker å avslutte 28 dagers behandlingsopplegget må man likevel behandle hunden en gang etter innreise til Norge innen 28 dager etter siste behandling, eller 24-120 timer før innreise. 28 dagers opplegget må også dokumenteres i passet av en veterinær.

Du kan lese mer om kravene for bendelormbehandling på Mattilsynet sine hjemmesider

Vi utfører gledelig bendelormbehandling ved vår klinikk, og man behøver ikke å bestille time for å få gjort dette. Kom innom i vår åpningstid på klinikken for behandling. Dersom du syntes at regelverket er uklart eller har spørsmål om pris er du velkommen til å ringe oss på tlf. 69911090 for en nærmere forklaring.

Bendelormbehandling til katt

Vi anbefaler å kun gi bendelormbehandling til katt dersom man har fått påvist at dyret har orm. Det er ingen krav om bendelormbehandling av katt før innførsel til Norge, men dersom katten er eller har vært i kontakt med hunder som har vært i land hvor bendelormen forekommer blir det anbefalt å behandle katten. 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.