Hunder i hjemmet forebygger barneeksem

Ny forskning viser at å ha hunder hjemme kan forebygge den hyppige lidelsen barneeksem. Og jo flere hunder, jo bedre.

Barneeksem er en av de hyppigst forekommende barnesykdommene i vesten, og i Danmark hvor denne studien er gjort, rammes hvert 5. barn av sykdommen. Forskere har oppdaget at risikoen for å utvikle barneeksem faller markant jo flere hunder det finnes i hjemmet. 

Det danske forskningssenter COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood, har gjennom flere år fulgt to store grupper med danske familier, med det formål å finne årsaker til astma og relaterete sykdommer, herunder barneeksem. 

Studiet kan ikke avgjøre hvorfor hunder i hjemmet har en så markant betydning for om barn utvikler barneeksem, men en tolkning kan være at hunde er mer uhygieniske enn oss mennesker. Hunder sprer bakterier, og en av årsakerne til barneeksem kan være en ubalanse i bakteriemiljøet tidlig i livet. Man kan derfor gjette på at hunder er bærere av gode bakterier, og at dette gavner småbarns immunforsvar. 

Studien fortsetter, og med tiden er målet at finne ut nøyaktig hvilken bakteriesammensetning som gir denne gode effekten for immunforsvaret. Slik at man kan utsette barn for disse bakteriene tidlig, og på denne måten muligens sørge for at barnets immunforsvar utvikler seg optimalt i fremtiden.

Les mer om studien her.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.