Ann Kristin Solvang
Veterinær

Ann Kristin Solvang

Veterinær

Kontaktinformasjon

Veterinær

Ann Kristin Solvang

Veterinær

Utdanning

  • Uteksaminert NMBU i 2010 med fordypning innen smådyr. ESAVS kardiologi ved Universitet i Luxembourg.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.