Hvordan bli bloddonor?

Blodoverføring, eller blodtransfusjon kan i mange tilfeller redde et kjæledyrs liv. Behovet for blod kan oppstå akutt, for eksempel etter et traume der pasienten har blødd mye, etter en operasjon med stort blodtap, eller det kan være vis­ se sykdommer som gjør at dyret har behov for å få overført friskt blod. Avgjørelsen om hvorvidt en hund trenger en blodtransfusjon avgjøres etter målinger av blodprosenten (HCT) og etter evaluering av omfanget av et eventuelt blod­ tap. For å være donor er det visse krav som må oppfylles.

Hos hund gjelder følgende:

Hunden må:

 • være mellom 1- 8 år
 • veie minst 25 kilo
 • være frisk og ikke stå på faste medisiner
 • ikke drektig, men kan ha hatt valper tidligere
 • være fullvaksinert
 • ha et stabilt og rolig i temperament
 • ikke selv ha mottatt en blodoverføring
 • ikke vært i utlandet (Sverige er unntak)

I tillegg bør hunden være komfortabel og trygg på klinikken.

Hos katt gjelder følgende:

Katten må:

 • være mellom 1 og 8 år 
 • veie minst 4,5 kg uten å være overvektig
 • være frisk og ikke bruke noen medisiner
 • bør være innekatt, men ikke absolutt krav
 • være kastrert dersom den er utekatt
 • ikke være drektig, men den kan ha hatt kull tidligere
 • være vaksinert og ha fått ormekur
 • ikke selv ha mottatt en blodoverføring
 • ikke vært i utlandet (Sverige er unntak)

Det er også en fordel at katten har et rolig og stabilt temperament.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.