Bente Sævik

Bente Sævik

DVM, PhD, Dipl. ECVCP

Kontaktinformasjon

Bente Sævik
DVM, PhD, Dipl. ECVCP

Spesialitet

  • Fagene indremedisin og klinisk patologi, som omfatter blant annet klinisk kjemi, hematologi og cytologi, har mange likhetstrekk samtidig som de utfyller hverandre på en god måte. Bente er interessert i de fleste aspektene av begge fagene, men synes generell indremedisin, endokrinologi, hematologi og infeksjonssykdommer er spesielt spennende.

Utdanning

  • Bente er utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole og disputerte samme sted i 2005 for en doktorgrad (Dr. Med. Vet). i smådyrmedisin (atopisk dermatitt hos hund). Hun arbeidet deretter som førsteamanuensis ved medisinsk klinikk smådyr med pasientutredning, undervisning og forskning inntil hun begynte i en spesialistkandidatstilling («residency») i klinisk patologi ved Sentrallaboratoriet ved NMBU Veterinærhøgskolen. Høsten 2017 tok Bente eksamen og ble godkjent europeisk spesialist i klinisk patologi (Dipl. ECVCP).

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.