Historien om AniCura Elverum Dyrehospital

Klinikken ble startet i det små av Cato og Morten i september 2004. Roy ble med i januar 2005.

Intens jobbing med smådyr og ambulatorisk praksis med døgnvakt i 3 kommuner la grunnsteinen for å utvikle klinikken til det den er i dag.

Dyrlegene på Kirkestua, som klinikken het i starten, besto av Cato, Roy, Nina og Morten. De vokste seg etter hvert ut av Kirkestua`s 60 kvm, og måtte i 2008 se seg om etter nye lokaler.

I 2009 ble Elverum Smådyrklinikk AS kjøpt opp. De byttet da navn til Elverum Dyrehospital AS, og flyttet  inn i nåværende lokaliteter. Ble i 2012 utvidet med en ny avdeling, og har i dag ca 500 kvm over 2 etg i leide lokaler. Vi behandler alle typer smådyr fra hund og katt til kaniner og gnagere.

Ble innlemmet i AniCura-familien i juli 2015.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.