Stine Stomnås
Veterinær

Stine Stomnås

Veterinær Stine er for tiden i fødselspermisjon.

Kontaktinformasjon

Veterinær
Stine Stomnås
Veterinær Stine er for tiden i fødselspermisjon.

Uteksaminert fra The University of Veterinary  Medicine i Kosice, Slovakia sommeren 2021.
Stine har hatt praksis til og fra hos oss siden 2016.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.