Anne Line Meltzer
Veterinær

Anne Line Meltzer

Veterinær
Veterinær
Anne Line Meltzer
Veterinær

Spesialitet

  • Øyemedisin
  • Indremedisin

Utdanning

  • Uteksaminert fra Veterinærhøgskolen i Hannover, Tyskland i 2005, Veterinær

Anne Line har sin bakgrunn fra Sverige gjennom Spesialistdjursjukhuset Strømsholm, Østersunds Djursjukhus og Djursjukhuset Albano hvor hun har fått bred erfaring i behandling av hund og katt. Der har hun også gjennomgått en etterutdannelse for å kunne bli spesialist i hunde- og kattesykdommer.

Faglig sett er Anne Line en dyktig kliniker med god kunnskap i akuttkirurgi og med særlig interesse for indremedisinske kasus og øyesykdommer. Omsorg for dyrene, medmenneskelighet og en oppriktig interesse for yrket er noen av grunnene til Anne Line trives som veterinær. 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.