En slik utredning og behandling krever ofte både spesialutstyr og spesialkompetanse, noe som igjen gir økte veterinærutgifter. Dersom dyret er forsikret vil den økonomiske belastningen til deg som eier bli mindre, og  man må kanskje ikke avlive sin beste venn på grunn av at økonomien ikke strekker til. 

De fleste forsikringsselskaper tilbyr forsikring for dyr. Vi anbefaler at du undersøker litt og finner den løsningen som passer best for deg og ditt dyr. Det er store variasjoner i forsikringspremie, dekningsgrad og egenandel. Det finnes også forskjellige tilleggsforsikringer, som blant annet utgifter til medisiner. Vi anbefaler at du setter deg inn i hva de forskjellige selskapene dekker av sykdom og skade, og det kan også være lurt å kontakte forsikringsselskapet ditt før klinikken setter i gang med en kostbar utredning eller operasjon for å være sikker på at de dekker dette. 

Det vanligste er at man betaler på klinikken, og selv sender inn kvittering og journal til forsikringsselskapet. Oppgjøret kommer da til deg som eier.
Noen få selskaper tilbyr direkteoppgjør. Klinikken tar i disse tilfellene kontakt med forsikringsselskapet, og du som eier betaler kun egenandelen til klinikken. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.