Minehunden Bufty

Takket være sin utmerkede luktesans er hunder til uvurderlig hjelp i arbeidet med å oppdage miner og eksplosiver.

I et samarbeid med organisasjonen "Veterinärer utan gränser" i Sverige, VuG-Sverige, har AniCura fått mulighet til å bidra til minehunden Buftys verdifulle arbeid i Irak. Den fem år gamle malinoistispen Bufty startet opplæringen som minehund i Bosnia, og kom til Irak i 2012. Der ble hun trent opp av føreren sin, Muhammed Ali Sdiq, til å gjenkjenne luktene i miljøet og av de eksplosive stoffene som forekommer. Etter at hun fullførte opplæringen i mai 2013, har hun arbeidet som minehund i den kurdiske delen av Irak. De tre siste årene har Bufty og Muhammed Ali Sdiq gjennomsøkt i snitt 1 000 m2 landareal per dag, mark som nå kan tas i bruk av mennesker igjen. 
Minehunder brukes hovedsakelig i områder der risikoen for miner er lav til middels høy, samt som et supplement til den tekniske mineryddingen i områder med høy risiko. Ingen minehunder er kommet til skade i arbeidet. 
– Det arbeidet som MAG utfører, er utrolig verdifullt. I minehundprosjektet ser vi enda et eksempel på dyrenes store betydning for menneskers liv og helse. Jeg er glad og stolt over at vi i AniCura, gjennom VuG Sverige, har fått mulighet til å bidra til en sikrere tilværelse og en god samfunnsutvikling i en utsatt del av verden, sier Charlotta Warnhammar, i AniCura.
Organisasjonen MAG driver virksomhet i et område av Irak som tar imot mange flyktninger fra Syria. MAG har sørget for at man har kunnet bygge flyktningleirer på minefri mark og de informerer også alle nyankomne om risikoene.
AniCura sponser Bufty sammen med Veterinærer uten grenser, så hun kan fortsette med sitt utrolig verdifulle arbeid.

Her leker Bufty i badebassenget etter en dagsøkt. Deilig! 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.