BOAS-gradering

Nå kan vi endelig tilby BOAS-gradering hos oss på AniCura Dyreklinikk Sørlandet.

Dette er en funksjonell gradering av såkalt Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, som er en samlebetegnelse for luftveislidelser som kan ramme raser med kort og bred hodeskalle og snute (Brachycephale raser).
 
Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer, problemer med mage/tarm- funksjon og søvnproblemer. De verste tilfellene kan gi sterkt nedsatt velferd og livskvalitet for hundene. Det er imidlertid viktig også å vite at slett ikke alle hunder av brachycephale raser har BOAS problemer. Det fins mange sunne og friske individer i den norske populasjonen, og disse bør brukes videre i avl.
 
Universitetet i Cambridge har utviklet en metode for å BOAS- gradere Mops, Engelsk Bulldog og Fransk Bulldog. Dette kan brukes spesielt til å gi korrekte råd til oppdrettere angående valg av avlsdyr, og kan også brukes i forskningsøyemed og for å evaluere effekten av korrigerende kirurgi på disse.
 
Basert på dette har Norsk Kennel Klub lansert et helseprogram/screening program , og invitert et knippe veterinærer til å delta.
 
Blant andre vår veterinær Kristin hagen Johanssen, som har vært på kurs og nå er formelt kvalifisert til å foreta denne graderingen.
 
Selve prosessen tar ca.30 minutter. Hunden kommer til klinikken og blir vurdert med hensyn på luftveislyder og puste-anstengelse, samt størrelse på nesebor. Så må den løpe 6 km/t i 3 minutter, og blir deretter vurdert på nytt .
 
Hensikten med programmet er å gi oppdretterne et godt verktøy for å kunne velge ut de beste avlsdyrene med hensyn til BOAS, og dermed kunne avle sunnere hunder av rasene Mops, Fransk Bulldog og Engelsk Bulldog.
 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.