Innvolsorm hos hest

Vi analyserer avføringsprøver for innvollsorm ved klinikken hos oss på AniCura Dyreklinikk Sørlandet.

Grunnet stor utbredelse av resistens mot ormekurene våre, sier de nye retningslinjene fra veterinærhøgskolen at vi skal ta avføringsprøver for å se om hestene trenger ormekur eller ikke. Det skal ikke lenger gis ormekur som forebyggende tiltak, slik vi gjorde før.

OBS: 15 % av hestene i en stall har 80 % av ormene!

Avføringsprøvene bør tas i beitesesongen ( ved lang beitetid over 2 mnd. ) 2 uker etter at hesten har kommet inn fra beitet og ellers i året hvis det mistenkes innvollsorm hos hestene.

Voksne hester er nå immune mot Panacur og Banminth. Disse skal kun gis til hester under 2 år.

 

Vårt behandlingsregime, anbefalt av Norges Veterinærhøgskole er som følger:

  • Alle dyr eldre enn 2 år skal behandles ved beiteslipp med Ivomec.
  • Alle dyr med mer enn 200 egg/gram ( avføringsprøve ) skal behandles med Ivomec midt i beitessesongen eller ved beiteslutt, hvis beiteperioden er kortere enn 2 mnd.
  • Alle dyr som har gått på permanente beiter brukt årlig i 5 år eller mer, skal behandles mot bendelorm på høsten med dobbel dose Banminth eller Ivomec comp.
  • Alle føll, 1 åringer og 2 åringer skal behandles med Panakur 5-6 uker etter utslipp ( mot spolorm )
  • Alle føll, 1 åringer og 2 åringer skal behandles med Panacur ( mot spolorm ) ved beiteslutt eller seinhøstes ved mild høst ( vent til barfrost)
  • Punkt 2. og 3. kan evt. slås sammen til én behandling.

Resultat på prøven fås innen 4 dager. (Ingen innlevering av prøver på fredager )

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.