Vi har fått ny hjemmeside

Vi håper du liker den. Med alle store systemendringer kan det komme litt rusk i maskineriet, og vi beklager på forhånd om en knapp ikke virker eller det skulle stå hund i stedet for katt et sted eller to. Vi lover at om du kommer til oss på klinikkene kan vi forskjell på hund og katt!

Parasittbehandling hos hest

Her finner du oversikten over hvordan du kan beskytte hesten din mot orm.

Alle hester eldre enn 2 år;

 

 

Vår

Behandle med Ivomec (mot Strongylus vulgaris)

Sommer

Behandler på bakgrunn av eggtelling (>200egg/gram)

Høst

Behandler på bakgrunn av eggtelling (>200egg/gram)

Har hest gått på permanent beite (brukt i 5 år eller mer til hest) skal det behandles mot bendelorm – dobbel dose Banminth, behandler evt mot andre parasitter basert på eggtelling ved bruk av Ivomec comp.

 

Alle føll, 1åringer og 2 åringer:

 

Vår

Behandle med Panacur 5-6 uker etter beiteslipp (mot spolorm)

Sommer

Går de på beite lengre enn 2mnd gjentar en behandling med Panacur midt i sesongen.

Høst

Behandler med Panacur (mot spolorm) ved beiteslutt/senhøstes ved mild høst (vent med behandling til barfrost)

 

 

Fakta om parasitter hos hest;

  • Små strongylider er resistente mot Panacur og Banminth.
  • Ingen resistens mot Ivomec påvist per mars 2014.
  • Panacur brukes mot spolorm.
  • 15% av hestene i en stall har 80% av ormene.
  • Ingen behandling de siste 2mnd. før innsending av avføringsprøve.
  • Avføringsprøven må kjøles ned til <10 grader.

 

Miljøtiltak og beitehygiene er viktig

  • Reduser tidsrommet det beites på det enkelte beite, og reduser bruk av enkelte beiter.
  • Drenere luftegårdene slik at parasitteggene blir drenert bort med regnvannet (unngå gress/jord i luftegårdene da dette drenerer dårlig).
  • Plukk opp møkk fra beiter, luftegårder og staller så ofte som mulig (daglig).
  • Beiter som er brukt mer enn 5 år på rad til hest, bør beites ned av sau eller stå tomme i en sesong for å minske smittepresset, evt. pløy jorda.

 

Anbefalinger fra Veterinærhøyskolen.

Flere nyheter