Salmonellautbrudd hos hest

Salmonellautbruddet fortsetter å spre seg, flere staller har nå enten fått bekreftet positivt utslag eller at det er sterk mistanke om smitte.

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er den varianten som har forårsaket utbrudd denne gangen og er en av de over 2500 variantene som finnes.

Salmonella er en sjelden sykdom, både hos husdyr og mennesker, men det er uansett veldig viktig å begrense smitteutbredelsen. Vi er spesielt bekymret for at bakterien skal spre seg til matproduserende dyr.

Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men mange dyr får ikke symptomer i det hele tatt.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes ved ukompliserte salmonellainfeksjoner.

Salmonella hos hest

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tiden fra hesten får i seg bakterien til den kan påvises i avføring varierer.

Mange hester  forblir symptomfrie, mens andre får diaré, og noen får komplikasjoner med blodforgiftninger og kan også utvikle alvorlige leddbetennelser. Stressituasjoner som transport eller annen sykdom eller skade kan føre til symptomutbrudd og forverring av sykdommen hos enkeltindivider.

 

Testing for Salmonella

For å finne ut om et dyr har Salmonella må det tas en prøve som blir analysert i et laboratorium. Det er Mattilsynet som tar ut prøver av dyrehold som mistenkes å være smittet og Veterinærinstituttet som analyserer prøvene. Dyreeier får svar av Mattilsynet på om prøvesvarene.

Hvordan foregår testingen? Hva er en «kontaktbesetning»?

En stall med hester som har hatt direkte eller indirekte kontakt med salmonellasmittede hester, kalles en «kontaktbesetning». Her mistenkes salmonellasmittede hester og må undersøkes for å avkrefte eller bekrefte om de er smittet.

Eiere vil bli kontaktet av Mattilsynet for å avtale prøvetakning og vil få nødvendig informasjon. Restriksjoner på flytting av hester og andre dyr inn eller ut av dyreholdet, persontrafikk samt råd om smittebeskyttelse kan bli iverksatt. 

I de fleste tilfeller vil Mattilsynet ta avføringsprøver av alle hestene i kontaktbesetninger. I tillegg tas det ut miljøprøver fra stallen.

Det kreves flere analysetrinn for å påvise Salmonella. Dersom prøvene er negative, vil undersøkelsen normalt kunne avsluttes. Det tar vanligvis opp til 7-8 virkedager før man får et endelig svar.

Hva skjer hvis hester på stallen har Salmonella?

Mattilsynet vil pålegge slike hestehold restriksjoner, spesielt med hensyn til persontrafikk i stallen og flytting av hester inn og ut av stallen.

 

Kan mennesker bli syke? Kan mennesker smitte hestene?

Salmonella kan smitte fra dyr til mennesker, og fra mennesker til dyr.

Syke individer med diaré skiller ut betydelig mer bakterier enn friske bærere, og er derfor mer smittsomme. Smitte skjer ved at man får bakteriene i munnen. God hygiene er svært viktig for å unngå smitte, spesielt er det viktig med god håndhygiene i forbindelse med håndtering av smittede hester.

Vanligvis vil god hygiene rundt smittede dyr være tilstrekkelig for å unngå å spre smitte. Det er også viktig å være nøye i forbindelse med vask av bokser og innredning og ved håndtering av mulig smittet avføring. Personer med diaré bør oppsøke lege for undersøkelse, og mens de er syke bør de unngå å stelle hestene.

 

Hvordan skal jeg unngå at en smittet hest i stallen smitter de andre hestene?

 • Smittede hester bør isoleres fra ikke-smittede hester, helst i en egen stallavdeling.
 • Vær ekstra nøye med å fjerne avføring fra smittede hester ute og inne, og unngå at andre hester kommer i kontakt med avføringen.
 • Legg gjerne avføring fra den smittede hesten for seg, og dekk den til slik at verken hester eller andre dyr (fugler, hunder, fluer) kommer til.
 • Det er også svært viktig å være nøye med hygiene rundt fôringsrutiner. Unngå å bruke samme bøtte og annet utstyr til flere hester. Vask bøtter og drikkekar daglig.
 • Vask stallinnredning, men vær forsiktig med spyling, da dette kan spre bakteriene. VirkonS eller Virocid er gode desinfeksjonsmidler, la det tørke godt før videre bruk.
 • Høytrykksspyling skal ikke benyttes!
 • Ikke la hesten hilse på andre hester eller la den snuse på andre hesters møkk
 • Vask hendene når du går fra en hest til en annen, og stell smittede hester til slutt.
 • Det er svært viktig å redusere persontrafikk mellom staller.
 • Du er ansvarlig for å merke stallen med informasjon om smitten og informere besøkende om restriksjonene du har blitt pålagt.

 

Hesten min er smittet, hva gjør jeg nå?

Salmonellainfeksjoner skal normalt ikke behandles med antibiotika. Vanligvis vil hesten kvitte seg med salmonellasmitten i løpet av noen uker, i verste fall måneder.

 

Hvordan vet jeg at hesten min har kvittet seg med salmonellabakterier?

For å si at en hest er fri for Salmonella, etter først å ha vært positiv, må man ha tre salmonellanegative prøver fra hesten.

Jeg har en salmonellasmittet hest, men har også andre dyrearter, hva gjør jeg?

Salmonella kan smitte til andre dyrearter, og det er viktig å beskytte disse dyrene mot smitte. Unngå at hunder og katter oppholder seg i stallen hvor det finnes salmonellasmitte. Skift tøy, vask hender og skift sko når du går fra stallen.

 

Min stall er ikke en kontaktbesetning, bør jeg likevel ta spesielle hensyn?

Akkurat nå er smittesituasjonen uavklart, og utbredelsen av salmonellautbruddet er ikke fullstendig kartlagt. Smittekilden er heller ikke funnet. Inntil videre anbefales det å unngå unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller!

 

Kan jeg delta på stevner?

Stevner, utstillinger, fellesbeiter og andre arrangementer der det deltar hester fra mange staller, øker sjansen for smitte. Du må derfor vurdere hvor viktig det er for deg å delta.

Bør stevner og andre arrangementer nå avlyses?

Det er opp til arrangøren. Mattilsynet mener på generelt grunnlag at kontakt mellom hester bør begrenses, og støtter eventuelle beslutninger som blir tatt om avlysning.

 

 

Kilde: Mattilsynet

Flere nyheter

 • Åpen dag for kjæledyr i rusmiljøet

  Noen kjæledyreiere er dessverre i en slik situasjon at de ikke alltid kan gi sine dyr forebyggende behandling eller hjelp når de har skader og sykdommer. I samarbeid med Kirkens Bymisjon arrangerer AniCura Dyresykehus Sørlandet åpen dag for kjæledyr i rusmiljøet i Kristiansand.
   Les mer om dette
  • Tur i snø og kulde

   I store deler av landet laver snøen ned, til glede for skientusiaster og vinterelskere, og til frustrasjon for de som ikke investerte i snøfreser i år heller. De aller fleste hunder synes snø er stas. I snøen blir luktene fra andre hunder veldig tydelige, og de blir liggende lenge. Tur er enda mer spennende enn før! Men kulde, salt og skitur kan by på noen utfordringer for våre firbeinte.
    Les mer om dette
   • Tips til valentinsdagen

    Det renner over av gavetips og idéer til romantiske gester for tiden – og vi er ikke dårligere! Vi elsker jo våre firbeinte venner til månen og tilbake. Men hva ønsker egentlig Fido og Mons seg i gave?
     Les mer om dette

    Feil

    Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.