Virker kiropraktikk?

Dette er et spørsmål jeg kan få, og som mange har en sterk mening om. For å besvare dette må vi begynne med å definere kiropraktikk. Kiropraktikk er et fagfelt og ikke en spesifikk form for terapi, så å spørre om kiropraktikk fungerer blir som å spørre om veterinærfaget fungerer. Kiropraktorer har et utall ulike måter å behandle på. Innenfor veterinærmedisin har det i mange tilfeller blitt veldig forenklet til å bety manipulasjonsbehandling, og dette er ett av de mange redskaper kiropraktorene kan bruke.

 Kiropraktorens viktigste redskap er kompetansen. Kiropraktikk er en utdannelse som har sin hovedtyngde innen biomekanikk/bevegelsesapparatet og innefatter i hovedsak nerve, muskel- og skjelettsystemet. For å kunne kalle seg kiropraktor i Norge må man ha gjennomført 6 årig masterstudium innen dette fagfeltet. Utdannelsen har mye felles med legestudiet og disse feltene kjøres flere steder sammen, men de siste 2 årene spesialiserer kiropraktorspirene seg mer innen nevrologi, ortopedi og ulike manuelle teknikker før det er ut i praksisåret. For de som vil jobbe med dyr må man i tillegg ta videreutdanning innen veterinærkiropraktikk. Personlig har jeg også etterutdanning innen muskel/skjelett ultralyddiagnostikk og idrettsmedisin som også hjelper meg. 

Med denne ballasten kan man dermed ikke bare dempe symptomer på strukturer som er smertefulle, men man kan også med rimelig presisjon komme til bunns i hvorfor smertene har oppstått i første omgang. Mye av tiden under første konsultasjon går med påarbeidet og å legge en videre plan for behandling eller andre tiltak som trening, tilpasning av aktivitet og liknende.

Kiropraktorer kan bruke ulike metoder for å få tilbake normal funksjon hos sine pasienter. Det brukes ulike bløtvevsteknikker, nålebehandling (intramuskulær stimulering), injeksjonsbehandling og manipulasjonsbehandling. Det er manipulasjonsbehandling og da spesielt av de komplekse strukturene i ryggen som på godt og vondt har blitt kiropraktorenes «varemerke».

Personlig er jeg svært glad i å bruke manuelle teknikker. Jeg har gode erfaringer med behandling med nåler, laser og trykkbølgebehandling på humane pasienter, men innen veterinærfaget henviser jeg disse videre til kolleger som kan ta seg av dette: min kompetanse kommer mer til nytte ved spesifikke manuelle teknikker samt at lovverket er meget tydelig når det gjelder penetrering av hud på dyr. Noen av de vanligste metodene jeg benytter nevner jeg nedenfor. Disse brukes ofte i kombinasjon med hverandre og man vil også få veiledning og råd med tanke på rehabilitering og opptrening for å få tilbake funksjon og bedre yteevne.

 

Strekk/tøy

Når kroppen oppfatter at noe er galt vil man i de fleste tilfeller begynne å kompensere: noen muskler tar helt ferie, men andre vil begynne å jobbe overtid. Muskler som jobber mer og med andre oppgaver enn de er designet for vil ofte bli anspent og med litt tid kortes disse ned. Dette er nyttig i en kompenseringsfase, men under og etter behandling er det dette som blir en del av årsaken til evt tilbakefall. Ved å tøye en muskel vil man reduserer signalet til muskelen slik at den ikke jobber uhensiktsmessig mye og man kan få tilbake normalt bevegelsesutslag.

 

Triggerpunktbehandling

Muskler som kompenserer gir triggerpunkter eller muskelknuter. Dette er et irritert område av en muskel som ofte kan gi smerter både lokalt, men også som sprer seg langt fra stedet der muskelknuten sitter. Det finnes mange måter å behandle en slik muskelknute på. Noen ganger kan man trykke på punktet til spenningen gir seg, dette kalles triggerpunkt-behandling. Ofte vil man se en fibrillering eller vibrering i andre området enn der man trykker under behandling. Dette er en effektiv og enkel måte å få løst opp i områder med spenning. 

 

Manipulasjonsbehandling

Manipulasjon er en teknikk for behandling av ledd. Man kan også kalle det leddkorreksjon eller justering, på folkemunne kan det også gå under «knekking» av ledd. Manipulasjon kan bli brukt på ledd med nedsatt bevegelighet eller «låsninger». Alle ledd i kroppen kan få redusert bevegelighet av et utall årsaker. Disse feilfunksjonene skyldes både ledd-, nerve-, og muskelstrukturer rundt leddet og kan gi smerte av direkte og indirekte årsaker. Selve manipulasjonen er som regel et spesifikt, raskt og kontrollert håndgrep som gir en umiddelbar endring av funksjonen i leddet og noen ganger kommer det et hørbart knepp i leddet. Manipulasjon har ofte en umiddelbar smertedempende effekt, men bør ofte følges opp av annen behandling for å gi varig lette.

Releaseteknikker

Disse teknikkene kombinerer ulike prinsipper innenfor fysiologi og behandling. Muskelen man ønsker å behandle settes som regel i strekk; enten ved å aktivere den motsatte -, eller passivt tøye den aktuelle muskelen. I kombinasjon jobber man med områdene man har muskelknuter eller adhesjoner/arrvev i slik at normal bevegelse og funksjon restaureres.

 

Instrumentassistert bløtvevstenikk

 Dette består av en serie teknikker og instrumenter som har blitt mer populært den siste tiden på grunn av gode resultater og relativt enkle og tilpasningsvennlige fremgangsmåter. Instrumentene som brukes har en ergonomisk design som tillater behandleren å komme til og behandle svært ulike strukturer. Instrumentene hjelper til å lokalisere områder som er irritert og brukes ofte til behandling av disse områdene. Som ved mange andre metoder kommer virkningen som følge av at man irriterer opp områder som er fibrøse eller med arrvev for å fremkalle en reparasjonsprosess i vevet og man kan få tilbake opprinnelig funksjon.

 

Når man omtaler kiropraktikk mener mange kun det lille snevre feltet som i medisinsk litteratur omtales som «Spesifikk leddmanipulasjon utført av kiropraktor» og her finnes det etter hvert relativt mange studier som man kan dokumentere at behandlingen er effektiv og trygg. Det er imidlertid viktig å ha i bakhodet at det feltet man referer til er stort og faktorene er mange. Alt fra kjemi mellom pasient og behandler, valg av teknikk på et gitt tidspunkt og ikke minst hvor dyktig kiropraktoren er i håndtverket sitt.

Artikkel skrevet av Stein Ibanez

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.