Fentanylplaster

Dyret ditt har fått et smerteplaster på forbeinet. Plasteret er gjennomsiktig og er dekket med en bandasje merket “smerteplaster”. Plasteret virker 12-24 timer etter at det ble satt på, og deretter har det smertestillende effekt i 3 døgn (72 timer). Plasteret skal deretter fjernes. Det er viktig at området hvor plasteret har sittet vaskes godt med såpe og vann slik at dyret ikke slikker i seg for mye medisin. Pass på at smerteplasteret er tildekket hele tiden og bruk halskrage eller t-skjorte for å forhindre at plasteret blir slikket på eller spist. Det er også viktig at barn ikke kommer i kontakt med plasteret, da det er svært giftig å spise.

Virkning/bivirkninger

Milde bivirkninger som kvalme og eventuelt oppkast kan forekomme, men bør avta. Plasteret settes som regel på ett døgn før planlagt inngrep. Ved akutte inngrep settes plasteret på under operasjonen og det vil derfor ta flere timer før det har optimal virkning. Du vil i så tilfelle ha fått andre smertestillende å gi i mellomtiden. Smerteplasteret virker på en helt annen måte enn de smertestillende medikamentene du eventuelt har fått på resept (Onsior, Metacam, Rimadyl, etc.), og skal derfor brukes samtidig. Manglende matlyst, klynking (hund) og økt interesse for operasjonsstedet kan være tegn på at plasteret ikke har ønsket effekt - ta kontakt med klinikken. Noen dyr kan få hallusinasjoner av fentanyl. Dyret vil virke omtåket og forvirret. Hunder kan klynke og bjeffe.

Forsiktighet

Hvis dyret slikker eller tygger på plasteret, kan det få en overdose. Tegn på overdose kan være respirasjonsdepresjon (tungpustethet), dårlig balanse og sjangling, store pupiller og muskelkramper. Dyp sedasjon (bedøvelse) kan forekomme hvis dyret får i seg meget store doser. Ved mistanke om overdose, kontakt veterinær øyeblikkelig.

Vennlig hilsen AniCura Dyreklinikken Sotra

AniCura Dyreklinikken Sotra; tlf. 563 21 420
Akuttvakt utenom åpningstid; tlf. 820 90 060.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.