Preanestetisk blodprøve

Gi dyret ditt den sikreste narkosen!

En grundig klinisk undersøkelse blir alltid gjort i forkant av bedøvelse, men den kan bare gi oss en begrenset mengde informasjon om dyrets helsetilstand. En preanestetisk blodprøve er derfor noe vi anbefaler til alle dyr som skal bedøves hos oss, uansett alder og helsetilstand, men spesielt til eldre dyr og dyr med kjente helseutfordringer. Prøven vil fortelle oss om dyret er friskt nok til å tåle en bedøvelse. Med jevne mellomrom oppdager vi nedsatt funksjonsevne på indre organer som ikke har vært kjent for eier fra før og som ikke har gitt noen symptomer hos dyret.

Å bedøve et dyr er aldri helt uten risiko. Bedøvelse og narkose er en kunstig form for søvn og det finnes ingen midler som ikke har kortvarige bivirkninger. I ulik grad vil bedøvelsen øke belastningen på hjerte- og karsystemet, respirasjonen (lungene) og nyrene så lenge dyret sover. Til helt friske dyr bruker vi den kombinasjonen som gir best sedasjon/narkose, best smertestillende virkning og raskest oppvåkning.

Noen pasienter har kroniske eller forbigående helseutfordringer som kanskje ikke gir noen problemer i hverdagen, men som vi må ta hensyn til når vi skal velge medikamenter. Da kan det hende vi må velge noe annet enn førstevalget vårt. Ikke en dårligere narkose, men en som er skreddersydd for en pasient med andre utfordringer enn standardpasienten.

Ved å ta en preanestetisk blodprøve gir du dyret ditt den sikreste narkosen som er mulig å oppnå. I noen sjeldne tilfeller har vi avlyst operasjoner grunnet for store avvik på blodprøvene. Da blir fokuset å oppnå normale og/eller stabile blodverdier slik at belastningen ved narkose ikke blir større enn nødvendig.

En preanestetisk blodprofil koster kr 1467,-

I videoen under forteller dyrepleier Malene ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord om preanestetiske blodprøver.

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.