Kaja Irgens
Vikarierende daglig leder

Kaja Irgens

Kaja er utdannet hjelpepleier, men har jobbet som tannhelsesekretær de siste årene. Kaja har schipperken Qurt.
Vikarierende daglig leder

Kaja Irgens

Kaja er utdannet hjelpepleier, men har jobbet som tannhelsesekretær de siste årene. Kaja har schipperken Qurt.

Noen av Kaja Irgenss kolleger

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.