Kaja Irgens
Vikarierende daglig leder

Kaja Irgens

Kaja er utdannet hjelpepleier, men har jobbet som tannhelsesekretær de siste årene. Hun er en poistiv dame som lyser opp hverdagen vår, og en daglig leder vi tør å snakke med alt om. Kaja har schipperken Qurt.
Vikarierende daglig leder

Kaja Irgens

Kaja er utdannet hjelpepleier, men har jobbet som tannhelsesekretær de siste årene. Hun er en poistiv dame som lyser opp hverdagen vår, og en daglig leder vi tør å snakke med alt om. Kaja har schipperken Qurt.

Noen av Kaja Irgenss kolleger

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.