Maiken  Tetlie

Maiken Tetlie

Administrasjon
Maiken Tetlie
Administrasjon

Maiken er fra Trondheim, og bor nå på gårdsbruk i Selbu med barn, samboer, en hund og tre katter. Maiken har bachelorgrad i Husdyrfag - velferd og produksjon fra Nord Universitet Steinkjer. 

Maiken startet hos oss i 2017 og jobbet i full stilling som klinikkassistent til 2021. Hun jobber nå i Selbu, og jobber i 40% administrativ stilling på dyresykehuset. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.