Emilie Marhaug
Administrasjon

Emilie Marhaug

Henvisningskoordinator

Kontaktinformasjon

Administrasjon

Emilie Marhaug

Henvisningskoordinator

Utdanning

  • Stend Jordbruksskole, Naturbruk og Naturforvaltning med fordypning i smådyr 2005

Emilie begynte hos oss juni 2021, som vår henvisningskoordinator. Det er hun som organiserer henvisninger vi mottar fra andre dyreklinikker. Fra 2013 og frem til oppstart hos oss, jobbet hun som klinikkassistent ved en smådyrpraksis her i Bergen. Tidligere arbeidet hun som røkter ved hundepensjonat og som avløser på gårder med melkeproduksjon.

På fritiden driver hun aktivt med hundetrening og utstilling og oppdrett av hund. Hjemme har hun tre sankt bernhardshunder og en clumber spaniel. I tillegg til to huskatter.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.