Linda Berntsen
Dyrepleiere

Linda Berntsen

Dyrepleier, NCert (ECC)

Kontaktinformasjon

Dyrepleiere

Linda Berntsen

Dyrepleier, NCert (ECC)

Spesialitet

  • Akutt og intensivmedisin

Utdanning

  • Norges Veterinærhøyskole 2014
  • NMBU akuttmedisin 2016
  • European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS)

Linda ble utdannet ved Norges Veterinærhøyskole sommeren 2014.

Siden har Linda deltatt på en rekke kurs, blant annet i overvåkning og behandling av innlagte pasienter, blodoverføring og avansert anestesi.

Linda har også "Nurse certificate" (NCertECC), som er en høyt anerkjent sertifiseringsordning  i flere europeiske land.

På dyresykehuset jobber Linda både på operasjonsavdelingen, i poliklinikken og har flere administrative oppgaver.

I fritidsøyemed har Linda tatt mange kurs innen hundetrening, og har sin egen blandingshund som heter Lava. 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.