Dyrekrimenhet opprettet i Bergen

Dyr har det ikke alltid bra, dessverre. Det finnes dyr i dette landet som opplever vanskjøtsel og mishandling av sine nærmeste. Vi må våge å se disse dyrene, og melde fra når vi føler at det er noe som ikke stemmer.

Hvordan kan du melde fra?

I følge Dyrevelferdsloven §5 skal "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet."

Denne paragrafen betyr at vi ALLE har meldingsplikt når vi ser et dyr som lider, uavhengig av vår tilknytning til dyret.

En bekymringsmelding kan sendes anonymt til Mattilsynet via deres nettside (meldingen du skriver vil bli opplest for den anmeldte, så husk å skrive anonymt om du anmelder en du kjenner).

Hvorfor er det så viktig å melde fra?

Dessverre viser tall fra Mattilsynet økende antall bekymringsmeldinger og vedtak om dyr som lider. Innmeldte saker har økt fra ca 3000 i 2008 til nær 13000 i 2018. Det antas likevel at det fremdeles finnes mørketall, og dette bekymrer oss.

Det er også funnet sammenheng mellom vold begått mot dyr og vold rettet mot mennesker. Der dyr mishandles, er det fare for vold mot dyr, og omvendt.

Vold, eller trussel om vold, mot et kjæledyr, kan bli brukt for å ramme partner, og være til hinder for at en part ikke tør å gå ut av et voldelig forhold. De færreste krisesentrene kan ta i mot kjæledyr, og det har vært eksempler der kvinner har blitt værende i voldelige forhold av hensyn til kjæledyret.

Vold mot kjæledyr er et "usynlig" problem

Der hold av produksjonsdyr (ku, sau, gris) gjennomgår inspeksjoner og registreringer, så finnes det ingen slik form for kontroll av kjæledyr. Noen saker oppdages hos veterinæren når kjæledyret kommer inn med uforklarlige skader. Men det er langt fra alle, og mange kjæledyr lider som mangel på å bli sett.

Vanskjøtsel er også dyremishandling

Vanskjøtsel kan være tilfeller som manglende stell over tid, manglende oppfølging av syke eller skadde dyr, dårlig oppstalling, eller det å reise fra et dyr over lengre perioder.

Kjennetegn på at et dyr kan være vanskjøttet kan være ustelt og/eller illeluktende pels, avmagret (men også sykelig overvekt), hudproblemer, unormalt lange klør eller tette pelstover, dårlig tannhelse og stadige øyebetennelser.

Er du usikker på om et dyr du kjenner, lider av vanskjøtsel? Ring gjerne Mattilsynet. Mange bekrymringer kan enkelt løses der.

Dyrekrimenhet i Vest politidistrikt

Mattilsynet i Bergen og omegn har opprettet en dyrekrimenhet i politidistrikt Vest. Dyrekrimgruppen består av representanter fra Mattilsynet og politiet, og er en lokal samarbeidsavtale for å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom etatene i dyrevelferdskriminalitet.

Med denne gruppen håper vi at flere dyr endelig møter sin redningsmann eller -kvinne. Og; denne personen kan være deg!

Bruk Mattilsynets varslingsknapp.

Våg å bry deg - husk å melde fra om du er bekymret for et dyrs ve og vel!

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.