Reise med kjæledyr

Skal du på reisefot med din firbeinte venn i julen? Vi deler gjerne noen tips for hvordan turen blir best og tryggest mulig for alle parter.

Biltur

 • Husk å se til at kjæledyret ditt reiser sikrest mulig med et trygt bur eller en sikkerhetssele.
 • En løs hund eller katt kan være livsfarlig ved en kollisjon – og det er derfor både i din egen og dyrets beste interesse å være sikret i bil.
 • I tillegg kan et løst dyr under bilkjøring uventet forstyrre føreren, og dermed påvirke konsentrasjonsevnen.
 • Slik kan noe så trivielt som et dyrs ønske om litt oppmerksomhet eller noe å drikke få uante konsekvenser.
 • Dersom en sjåfør blir forstyrret på en slik måte at det skaper trafikkfarlige situasjoner kan man bli bøtelagt for forsømmelse av aktsomhet.
 • Straffereaksjoner kan også bli større dersom et løst dyr har vært med på å forårsake en ulykke.
 • Et løst dyr kan også regnes som usikret last, og man kan bli bøtelagt hvis dette blir avdekket under en kontroll.
 • Husk også å ikke binde hunden fast i bilen, man risikerer at hunden blir slept etter bilen hvis den blir glemt.

 

Bur i bil

 • Det er viktig å plassere bur i bil på en slik måte at det får god ventilasjon, og skygge.
 • Buret bør også være forsvarlig fastspent eller festet, slik at det ikke beveger seg under turen.
 • Vi anbefaler at dyrene skal ha plass til å snu seg rundt, ligge, og stå uanstrengt i buret.
 • Det Svenske Jordbruksverket har også en veiledning for anbefalt lengde, bredde og høyde på reisebur til hund – som vi anbefaler hvis man er usikker på hvilke mål buret behøver.
  • Utregningen blir da:
  • Lengde: måles fra nesetipp til lårbeinshodet når hunden står i normal stilling, ganger 1,1.
  • Bredde: Hundens brystbredde ganger 2,5.
  • Høyde: Hundens hodehøyde når den står i normal stilling.
 • Forlat ikke dyret i bilen: om sommeren kan overoppheting raskt oppstå, og om vinteren blir det fort for kaldt.

 

Reise med hund og katt

Tilvenning

 • Begynn gjerne med å gjøre dyret vant til å være i bilen eller i buret, helst uten å reise noe sted i starten.
 • Forsøk å knytte biltur eller buret med positive opplevelser. Gi godbiter, aktiviser med lek, og ros dyret når tilvenningen går bra.
 • Etter hvert kan man forsøke å starte opp bilmotoren, og ta korte turer med dyret.

Unngå stress

 • Noen dyr kan for øvrig være veldig stressede og engstelige i forbindelse med reise, til tross for gradvis tilvenning og dedikerte eiere.
 • En enkel metode for stressreduksjon kan være å spraye spesielle duftstoffer, kalt feromoner i bilen eller buret før reise
 • Feromoner er naturlige duftstoffer som kan hjelpe kjæledyrene å få en følelse av sikkerhet og redusere stress. Feromoner brukes av dyrene for kommunikasjon, blant annet diegivende tisper utsonderer disse duftene for å berolige valpene sine.
 • Disse finnes tilgjengelig både for katt og hund
 • Noen kjæledyr har også behov for angstdempende medisiner, ta kontakt med veterinær i god tid før reisen for å vite om dette er aktuelt for ditt dyr.

Reisesyke

 • Det kan også være aktuelt med reisesyketabletter hvis dyret sliter med kvalme, oppkast eller diare under reiser.
 • Hvilke medikamenter som eventuelt vil være best for det enkelte dyret, må vurderes individuelt.

Hyppige pauser med lufting, mat og drikke

 • Man bør ta skikkelige pauser minimum hver 6 time, men generelt vil vi anbefale at man gjør det oftere.
 • Til katter må man bruke seler som katten ikke kommer seg ut av ved lufting, da de kan forsøke å stikke av hvis de er engstelige og redde under bilturen.
 • Ta også med underlag for oppsamling av evt urin, avføring eller lignende.

 

 • Dersom du har et sykt dyr, bør eventuell reise vurderes av behandlende veterinær.
 • Man bør også unngå transport av drektige tisper eller katter i de siste par ukene av svangerskapet, og opp til en uke etter fødsel – selvfølgelig med unntak av eventuelle nødvendige veterinærbesøk.

 

Utenlandsreise

 • Kontroller reglene nøye for det aktuelle landet eller landene.
 • Vi anbefaler at man tar direkte kontakt med mattilsynet eller tilsvarende veterinærmyndighet i landet man skal reise til.
 • Man må være klar over at spesielle regler kan gjelde for hjemreise også, avhengig av hvor man har vært.

 

Flyreise

 • Det er forskjellige reglement hos de enkelte flyselskaper, så her anbefaler vi å ta direkte kontakt med ditt selskap.

 

 

Flere nyheter

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.