Julie Biti Teigmo
Veterinær

Julie Biti Teigmo

Julie holder på med en masterutdanning innenfor kirurgi ved Universitetet i København.
Veterinær

Julie Biti Teigmo

Julie holder på med en masterutdanning innenfor kirurgi ved Universitetet i København.

Spesialitet

  • Kirurgi, både bløtvev og ortopedi.

Utdanning

  • Norges veterinærhøyskole, 2018.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.