Anna Charlotte Jakobsen

Anna Charlotte Jakobsen

Veterinær
Anna Charlotte Jakobsen
Veterinær

Utdanning

  • University of Veterinary Science Brno 2022

Spesielt interessert i:

  • Bløtvevskirurgi
  • Reproduksjon
  • Akuttmedisin

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.