Obs – ny adresse

Vi har flyttet inn i nye, flotte lokaler og blitt dyrehospital med utvidet tilbud. Adressen er Kallerudlia 6 2816 Gjøvik. Velkommen!

Informasjon til eiere med henvisning

Før undersøkelse og operasjon  

Når du har fått en henvisning til undersøkelse eller operasjon vil vår henvisningskoordiator ringe deg for å avtale tid til en konsultasjon.
For indremedisinske undersøkelser etterstreber vi å utføre nødvendige undersøkelser av pasienten den dagen dere har time. Det er allikevel ikke alltid dette er mulig, og vi må i noen tilfeller dele opp utredningen over flere dager.

Det er ønskelig å få alle kirurgipasienter inn til en konsultasjon i forkant av en eventuell operasjon. Dette gjør vi for å få snakket ordentlig med deg før et eventuelt inngrep, verifisere diagnosen fra din henvisende veterinær og gi deg en prissimulering. Ved større inngrep kreves det ofte en forpliktelse fra deg som eier i etterkant av operasjonen med tanke på stell, kontroller og opptrening. Det er også viktig at forventingene til prognose og økonomi er snakket om.

 

Etter behandlingen 

Når behandling er overstått vil ditt dyr bli utskrevet. Du vil få skriftlig og muntlig informasjon om oppfølging og eventuelle kontroller eller rehabilitering.

Veterinæren som har henvist ditt dyr til oss vil også få en sykehistorie og oppfølgingsplan tilsendt slik at etterbehandling og kontroller kan utføres der. I noen tilfeller ønsker vi at pasienten kommer tilbake til AniCura Gjøvik Dyreklinikk for kontroll. Du vil i så fall få beskjed om dette.


Pris

Du skal alltid få et prisoverslag på det som skal utføres så langt det lar seg gjøre, men overslaget kan først gis når dyret er undersøkt av behandlende veterinær. Alle pasienter blir undersøkt, vurdert og behandlet individuelt, og det er derfor vanskelig å ha en helt fast prisliste å gå ut fra. Om det dukker opp noe uforutsett under behandlingen vil du selvfølgelig bli kontaktet.
Hos oss er det mulig å gjøre opp med kort eller kontant. Vi tilbyr også en betalingsordning via Ressursbank om det skulle være ønskelig.
Dersom dyret er forsikret kan vi foreta et direkte oppgjør med forsikringsselskapet mot et gebyr. Merk deg at det er noen undersøkelser som krever forhåndsgodkjenning fra forsikringsselskapets side. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med forsikringsselskapet før du kommer til oss.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.